Димитър Митов се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници“ през 2018 г., а от края на 2021 г. заема позицията юрисконсулт.
Димитър e завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2021 г.
Има специализиран интерес в областта на административното право и процес,финансово и търговско право, както и граждански процес.Владее английски и руски език.