Aдвокатско дружество „Менко Менков и Съдружници“

Полезно

Екип

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Адвокат

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

За кантората

Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” е една от най-проспериращите адвокатски кантори в страната, а името на нейния основател – адвокат Менко Менков – е едно от най-утвърдените имена в правните среди на Република България.

Номинации в категория „Адвокатска кантора на годината” – 2022 г.

Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” е една от най-проспериращите адвокатски кантори в страната, а името на нейния основател – адвокат Менко Менков – е едно от най-утвърдените имена в правните среди на Република България. Натрупаният през годините опит, личните качества, коректност и професионализъм, се превърнаха в запазена марка на адв. Менков и неговия екип от юристи Виж още ->

logo-homepage

Професионален подход на опитни адвокати.