Цветомир Виденов

Сл. адрес: гр. София, ул. „Странджа“ № 4, ет. 3, ап. 3

Общ юридически стаж: 9 години

Образование: Магистър специалност „Право“ в Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2011г.)

Професионален опит:

2014г.-2020г. – адвокат – член на Софийска адвокатска колегия;

2020г.-2023г. – главен юрисконсулт в Столична дирекция на вътрешните работи, при МВР;

2023г. – адвокат – член на Софийска адвокатска колегия.