Станислава Каракушева

Адвокат Станислава Каракушева , Юридически стаж – 21 години. Член на САК. Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници“ от неговото създаване през 2009 г. Пеналист – практикува основно в сферата на наказателното правораздаване, както и в производства пред Европейския съд по правата на човека – Страсбург. Осъществява процесуално представителство също по различни видове административни производства.

Притежава професионална квалификация „Правна и съдебна система на ЕС“, както и магистърска степен по програма „Право на Европейския съюз“ по специалност „Международни отношения“ към СУ „Св. Климент Охридски“, осъществена със сътрудничеството на Университета в гр. Нанси, Франция.