Невена Ненчева

Невена Ненчева

Адвокатски сътрудник

Студент по право в Юридическия  факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Има засилен интерес в сферата на наказателното право и процес в частност международното наказателно право и процес. Участвала е  в редица научни конференции по теми, свързани с международните отношения и правото на ЕС.

Владее английски и немски език.