Деница Добрева-Андонова

Деница Добрева-Андонова

Юрисконсулт

Завършила магистърска степен по специалността „Право” с професионална квалификация юрист в Нов български университет.
Участвала е в научни конференции и практикуми по теми, свързани с Гражданскоправни и Публичноправни науки.
По време на обучението си е стажувала в нотариални и адвокатски кантори.
Към момента заема позицията юрисконсулт.
Има специализиран интерес предимно в сферата на гражданско, търговско и административно право.
Владее английски и френски език.