Анелия Миланова

Анелия Миланова

Адвокатски сътрудник

Сл. адрес: гр. София, ул. „Странджа” № 4, ет. 4,   Специалност „Международни отношения“. Студент по право в Нов Български Университет.

Извършва цялостна организация и последващо осъществяване на контрол на административните и спомагателни дейности. Управлява, планира и координира дейностите по административното обслужване на дружеството. Контролира спазването на сроковете и изпълнението на задачите, систематизира информацията и своевременно я предоставя на управленския състав на дружеството.