>    >  Застрахователно право

Застрахователно право

Застрахователно право

Екип

Юрисконсулт

Има специализиран интерес в областта на административното право и процес,финансово и търговско право, както и граждански процес.

Застрахователното право засяга всички казуси свързани с различните видове застраховки, като застраховка живот, гражданска отговорност, застраховка на имущество, каско и др. Застрахователното право засяга сложни правоотношения, касаещи договор за застраховка между застрахования и застрахователя или между трети лица. Екипът на Адвокатско Дружество „Менко Менков и Съдружници“ предлага:

Правен анализ и консултации на потребители на застрахователни услуги, по отношение на сключване на договорите, определяне на подходящ размер на застрахователно обезпечение, обхват на покрити рискове, изчисляване на застрахователни обезщетения и назначаване на технически експертизи.

Предоставяме правни услуги, свързани с:

  • регулаторната рамка за застрахователните услуги;
  • общи условия на застрахователите;
  • застрахователни договори и други документи, свързани със застраховането;
  • извънсъдебно и процесуално представителство на застрахователи и пострадали при            пътно-транспортни произшествия.