>    >  Договорно и облигационно право

Договорно и облигационно право

Договорно и облигационно право

Екип

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Юрисконсулт

Има специализиран интерес в областта на административното право и процес,финансово и търговско право, както и граждански процес.

Управляващ съдружник

Младши адвокат

Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде или унищожи една правна връзка помежду им. Договорът е споразумение между две или повече лица за установяване, изменяне или погасяване на гражданскоправни отношения помежду им. В случай, че Ви предстои да подписвате договор или се нуждаете от квалифицирана помощ относно тълкуването на вече подписан договор или съдебна практика относно прекратяване на договорни отношения, то следва да се обърнете към адвокат от нашия екип, занимаващ се с облигационно и договорно право.