Янко Ройчев

Адвокат Янко Ройчев. Член на САК. Осъществява процесуално представителство по наказателни дела. 

Доктор по право. Главен асистент по наказателен процес в Института за държавата и правото при БАН. Преподавател по наказателен процес в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Академията на МВР. Автор на една монография и над 35 други научни публикации.