Юлиана Тръпчева

Сл. адрес: гр. София, ул. „Странджа” № 4, ет. 4. 

Магистър по право  – СУ „Св. Климент Охридски“;

Участие в Кръжок по Наказателно право.

От 2020г. до 2022г. – стажант в адвокатски кантори, практикуващи в сферата на гражданско, търговско право и несъстоятелност.

Към момента – младши адвокат, член на САК. Практикува предимно в сферата на гражданско, търговско и административно право. 

Сертифициран медиатор.

Владее английски език