Станка Величкова

Станка Величкова

Адвокатски сътрудник

Дълги години е  работила в наказателните и гражданските деловодства на отделните съдилища и прокуратури. Пенсионирана с почетно отличие от Главия прокурор за професионални постижения в сферата на съдебната власт. От 4 години подпомага наказателния отдел на Адвокатско дружество „Менко Менков и съдружници“ при осъществяването на тяхната дейност.

Владее руски език.