Петър Менков

Сл. адрес: гр. София, сл. адрес: гр. София, ул. „Странджа” № 4, ет. 4. Юридически стаж – 4 г. Магистър по „Право“ в Нов Български Университет, Магистър  по „Право на Европейския Съюз“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Практикуващ в областта гражданското, административното, търговското, вещното, облигационното, международното право и Право на Европейския Съюз. Експерт в граждански производства за обезщетяване на неимуществени вреди за нанесена обида или клевета. Осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела. Опитът му обхваща и защита на правата и законните интереси на чуждестранни физически и юридически лица в рамите на Европейския Съюз, както и сключване на сделки, оформление на договори на английски език.