Асен Атанасов

Сл. адрес: гр. София, сл. адрес: гр. София, ул. „Странджа” № 4, ет. 4. Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области на облигационното, вещното и търговското право, включително банкови, финансови, корпоративни и търговски спорове. Осъществява процесуално представителство по търговски, граждански и административни спорове. Експерт по търговско право, сливания и придобивания, съдейства на местни и международни клиенти в рамките на  международни сделки и проекти. Опитът му обхваща сливания, придобивания, чуждестранни инвестиции, консолидации, разделяне на бизнес, преструктуриране, корпоративно структуриране, приватизация, следприватизационно разделяне и преструктуриране на придобити предприятия, информационни меморандуми, изготвяне и договаряне на документи, включително договори за покупка и продажба на акции, ескроу споразумения и други.

През 2017 г. положен и издържан изпит към Министерство на правосъдието за Помощник частен съдебен изпълнител.