Анелия Милева

Сл. адрес: гр. София, ул. „Странджа” № 4, ет. 4. Анелия Милева е част от екипа на дружеството от 2013 г., като заема позицията Административен директор до юни 2021 г. Бакалавър и магистър по „Международни отношения“. Магистър по „Право“ и правоспособен юрист от юни 2021 г. Успешно издържала изпита за адвокати и младши адвокати през май-юни 2022 г. Владее английски език. Девет години опит в управлението, планирането и координирането на административната работа на адвокатското дружество са ключови за реализацията й в областта на гражданско, административно, търговско и облигационно право.