>    >  Международно частно право

Международно частно право

Международно частно право

Екип

Управляващ съдружник

Международното право урежда международните отношения на суверенните държави. Източници на международното право са сключените конвенции и двустранни договори на база признатите в международната общност принципи на правото и международните обичаи. Съществува Международно публично право и Международно частно право. Публичното е особена правова система, регулираща отношенията между държавите, посредством създадените от тях международни организации и някои други субекти на международното публично право. Международното частно право е съвкупност от правни норми на вътрешнодържавното законодателство, международните договори и правовите обичаи, които регулират гражданско-правните, трудовите и други отношения, съгласувани с чуждестранните елементи. Ако развивате международна търговия или живеете в чужбина, нашият екип може да Ви консултира превантивно и при възникване на частноправни проблеми, както в България, така и във всяка друга държава по света.