>    >  Наказателно право и производство пред Европейския съд по защита правата на човека

Наказателно право и производство пред Европейския съд по защита правата на човека

 Наказателно право и производство пред Европейския съд по защита правата на човека

Екип

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник

Адвокат

Адвокатско дружество „Менко Менков и Съдружници“ предоставя защита и процесуално представителство по наказателни дела пред органите на досъдебното производство и компетентните съдебни инстанции независимо от процесуалния статут на засегнатите лица – обвиняеми, подсъдими или пострадали от престъпление, във всички области на наказателното право, с акцент в частност върху престъпленията против личността, документни престъпления, престъпления против стопанството, престъпления против финансовата и данъчната системи и престъпления по транспорта (пътно-транспортни произшествия).