Корпоративно и търговско право

Корпоративно и търговско право

Екип

Управляващ съдружник

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Юрисконсулт

Има специализиран интерес в областта на административното право и процес,финансово и търговско право, както и граждански процес.

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Търговското и корпоративното право прониква в бизнес живота в много области. При създаването на едно Дружество възникват въпроси за името, оптималната форма на фирма, проектирането на договори с клиенти, доставчици, търговски агенти и др. Екипът на Адвокатско дружество „Менко Менков и Съдружници“ има сериозен опит в множество сливания и придобивания, финансирания и ре-финансирания от почти всички сфери на икономиката. На разположение сме да съдействаме на своите клиенти при основаването и управлението на малки и големи компании в страната. Защитата на интересите на нашите клиенти и предоставянето на услуги от най – високо качество са запазената марка на Адвокатско дружество „Менко Менков и Съдружници“ .