>    >  Дружествено право, преобразувания, несъстоятелност и приватизация

Дружествено право, преобразувания, несъстоятелност и приватизация

Дружествено право, преобразувания, несъстоятелност и приватизация

Екип

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Юрисконсулт

Има специализиран интерес в областта на административното право и процес,финансово и търговско право, както и граждански процес.

Младши адвокат

Kантората има опит в административни и корпоративни съдебни спорове, и също така изготвя правни становища и консултации на български корпоративни клиенти в областта на дружественото право и търговска несъстоятелност, консултира по финансови и регулаторни въпроси, застраховане. Нашите адвокати предлагат използването на алтернативни процедури за разрешаване на спорове – често се използват и арбитражните процедури, ръководени от основните български арбитражни органи, както и ad hoc арбитражи.

Експертният ни екип е признат като водещ в областта, поради oбширната си и успешна експертиза, и е оценен високо от клиентите си за прилагането на креативни решения, водещи до развитие за бизнеса им.