Данъчно право

Данъчно право

Екип

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Младши адвокат

Данъчното право и данъчната защита са непосредствено свързани с всяко бизнес начинание. Благодарение на нашата практика и дългогодишен опит, екипът на Адвокатско дружество „Менко Менков и Съдружници“ предлага най-високо качество услуги като: обжалване на актове на данъчната администрация, процесуално представителство по данъчни съдебни производства, представителство пред данъчната администрация,  данъчно планиране и оптимизиране на данъчното облагане, консултации в областта на данъчното право, практически съвети.