>  Политика на поверителност

Политика на поверителност

Използване на този уебсайт

Настоящата Политика за защита на личните данни описва информацията, която събираме от Вас, и как същата се съхранява  от Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” и бива обработвана в Европейския съюз , както е описано по-долу.

Този уебсайт и свързаните с него събития и публикации на Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” предоставят  съдържание и услуги за професионална и потребителска аудитория и не са предназначени за лица на възраст под 18 години. Ние не събираме и съхраняваме съзнателно лични данни, предоставяни от лица под 18-годишна възраст.