>  Общи условия

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” информационни услуги и ресурси посредством уебсайта  и урежда отношенията между Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници”и всеки един от потребителите на достъпните чрез него информационни услуги и ресурси.