>  Клиенти

Клиенти

Сред клиентите на Адвокатското дружество са много чуждестранни инвеститори в България, от Швеция, Италия, Белгия, Германия, Холандия, Йордания, Русия и др.;

Дружеството осъществява процесуално представителство и защита на много министри, кметове на общини и висши държавни служители, сред които Иван Иванов – министър на земеделието, Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, Бойко Борисов – бивш министър-председател на Република България, Цветан Цветанов – бивш заместник-председател на политическа партия ГЕРБ, бивш вицепремиер и министър на вътрешните работи в Република България; Десислава Атанасова – бивш министър на здравеопазването; Нихат Кабил – бивш министър на земеделието и горите; Корнелия Нинова – депутат от парламентарната група на БСП, бивш заместник-министър на икономиката и енергетиката; кметовете на гр. Горна Оряховица, гр. Дупница, гр. Своге и др.;

Адвокатското дружество представлява интересите и на няколко посолства на чужди държави, на територията на Република България.

Голяма част от клиентите на Адвокатското дружество са страна по общественозначими дела, които са във фокуса на обществения интерес.

 • Агенция ,,Пътна инфраструктура“;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството ;
 • Държавен фонд ,,Земеделие“ ;

Дружеството осъществява цялостно правно обслужване на световноизвестни компании с различен предмет на дейност, сред които са:

 •  Най – големите производители на бетон на територията на Република България, сред които „Транспорт Строй” ООД, „Бетон Контракт” ООД, „Три звезди” ООД и др.;
 • Дружества, извършващи строителна дейност, като „Уест Пропъртийз” ООД – дружество, създадено в България, с изцяло чуждестранен капитал, инвестиращо в областта на строителството и търговията с недвижими имоти;
 • Дружества от месопреработвателната промишленост, като „Меком” АД„Еврофриго” АД„Родопа Консерв” ЕООД„Родопа Голд” ЕООД„Родопа Мийт” ЕООД„Птицекланица Чубра” ЕООД„Палмигра” ЕООД, чиято продукция се търгува на целия европейски пазар;
 • „Гимел” АД – дружество, занимаващо се с производството на оранжерийни зеленчуци в България, чийто приоритет е производството на екологичночиста продукция;
 • Дружества, които са едни от най – големите арендатори на земеделска земя в Република България, както и много дружества, занимаващи се със земеделско производство;
 • Дружества, чиято дейност е съсредоточена в сферата на енергетиката, като „Риск Инженеринг” ООД – единственото световно признато дружество в областта на енергетиката, „Енерго Ремонт Строй” ЕООД и др.;
 •   Инвестиционни дружества, сред които „ГМ Капитал” ООД;
 • Дружества, занимаващи се с охранителна дейност, сред които е „Сириус” ООД;
 • „Ел Трейд Консулт” ЕООД“Ел Трейд Газ” ООД – дружества, чиято дейност е съсредоточена в областта на търговията с горива;
 • „Референдум Медия” ЕООД – едно от най-сериозните имена в областта на независимите български медии;