>  За нас

Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници”

История

Дружеството е сред водещите в Република България по Наказателно право и Наказателен процес. Новите реалности, свързани с членството на България в Европейския съюз, поставиха за цел осъществяването на амбициозен проект в дългосрочен план за разширяване на предлаганите юридически услуги и в други сфери на правото.

Сработеният екип, състоящ се от висококвалифицирани юристи, обогатява непрекъснато своите знания и отговаря адекватно на промените в правния мир. Съдружниците, адв. Менков и адв. Каракушева, са магистри по Европейско право на организираната от Центъра за продължаващо обучение към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с Университетите в Нанси и Страсбург, българо-френска програма, изучаваща правната и съдебната система на Еропейския съюз. Техни преподаватели бяха европейски светила на правната наука – Проф. Жоел Ридо, проф. Валери Мишел, проф. Жан-Клод Готрон, проф. Жан-Пол Жаке, проф. Доминик Ритленг, проф. Флоранс Беноа-Ромер.

Правните услуги на Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” ползват изявени имена от бизнес елита на Европа за консултации по различни правни въпроси. Отдавна утвърдена практика на кантората е тясното сътрудничество с изявени и авторитетни български професори в различни клонове на правото и други науки, имащи отношение към решаването на правните казуси.

Философия

За екипа от юристи на дружеството няма нерешими казуси! Виждането на всеки един негов член за ролята на адвоката в наказателния процес на съвременното, демократично общество, ярко контрастира на набиращия все по-голяма скорост в българските адвокатски среди, дух на комформизъм и пасивност, като по този начин утвърждава напълно закономерно активната, динамична и всеотдайна защита на правата и законните интереси на клиентите така, както Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Конституцията на Република България повеляват. Именно в това се убедиха и многото, които се довериха на адв. Менко Менков и екипа му. Те застанаха решително със своите знания зад своите клиенти и проблемите им.

Основатели

Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” е една от най-проспериращите адвокатски кантори в страната, а името на нейния основател – адвокат Менко Менков – е едно от най-утвърдените имена в правните среди на Република България. Натрупаният през годините опит, личните качества, коректност и професионализъм, се превърнаха в запазена марка на адв. Менков и неговия екип от юристи.

За кантората

Адвокатско дружество „Менко Менков & Съдружници” е една от най-проспериращите адвокатски кантори в страната, а името на нейния основател – адвокат Менко Менков – е едно от най-утвърдените имена в правните среди на Република България.