>  Екип

Екип

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник

Управляващ съдружник

Адвокат Антон Стефанов е специалист по граждански процес, облигационно и търговско право, данъчно и административно право и процес.

Адвокат

Адвокат

Юридически стаж – 12 години. Член на САК. Практикуващ в широк спектър от индивидуални искове във всички области.

Младши адвокат

Юрисконсулт

Има специализиран интерес в областта на административното право и процес,финансово и търговско право, както и граждански процес.

Завършила магистърска степен по специалността „Право” с професионална квалификация юрист в Нов български университет. Участвала е в научни конференции и практикуми по теми, свързани с Гражданскоправни и Публичноправни науки. По време на обучението си е стажувала в нотариални и адвокатски […]

Адвокатски сътрудник

Адвокатски сътрудник

Адвокатски сътрудник